ორთქლის ლეგენდების ლიგაში დაბრუნების ბარათები

ხელმისაწვდომი ბარათები

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7